Pateiktas pirkėjo pasirinkimas


Taisyklėse vartojamos sąvokos 1. Parduotuvė — elektroninės parduotuvės, adresais: www. Krėvės pr.

Taisyklės ir sąlygos

Pirkėjas — 1 veiksnus fizinis asmuo, t. Šalys — Pirkėjas ir Pardavėjas kartu. Asmens duomenys — bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu — duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Paskyra — Pirkėjo registravimosi www. Privatumo politika — Pardavėjo pateiktas pirkėjo pasirinkimas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.

užsidirbti pinigų internetu be

Bendrosios nuostatos 2. Nuo Taisyklių patvirtinimo momento Taisyklės tampa Šalims privalomu dokumentu, kuriame yra nustatytos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos sąlygos.

Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, pateiktas pirkėjo pasirinkimas jis atitinka 1. Pardavėjas bet kuriuo metu turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

Siekiant išvengti dviprasmybių Pardavėjas patvirtina, kad santykiams tarp Šalių yra taikoma pateiktas pirkėjo pasirinkimas taisyklių redakcija, kurią Pirkėjas patvirtino Taisyklių 2. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.

Prekių užsakymas. Pirkėjas gali pateiktas pirkėjo pasirinkimas prekes vienu iš šių būdų: 3. Pirkėjas, užsisakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

About Our Studio

Prekių užsakymą telefonu teikiantiems Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo — pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo — pardavimo sutartis.

Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas duoda sutikimą, jog jo užsakytos -ų prekės -ių instrukcija -jos lietuvių kalba būtų pateikiama -mos vėliau nei prekės -ių pristatymo metu Pirkėjo Pardavėjui nurodytu elektroninio pašto adresu.

  • Garantijos ir grąžinimas | ntpardavimai.lt
  • Parduotuvė vykdo veiklą įprastai, siuntos bus pristatomos visomis prieinamomis priemonėmis: DPD, paštomatu ar Lietuvos paštu.
  • Bendrosios nuostatos 1.

Pirkėjo teisės ir pareigos 4. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Taisyklėse nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi kitas teises, įtvirtintas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pirkėjas privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis Pateiktas pirkėjo pasirinkimas, Privatumo politikos, kitų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pasitikrinkite savo užsakymo būseną

Pardavėjo teisės ir pareigos 5. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6 straipsnyje. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą pateiktas pirkėjo pasirinkimas Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes. Jei Pateiktas pirkėjo pasirinkimas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 penkias darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 dešimt kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo atšaukti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka 6.

GARANTIJOS IR GRĄŽINIMAS

Prekių kainos yra nurodomos eurais, įskaitant PVM. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų: 6. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai — PVM sąskaitos pateiktas pirkėjo pasirinkimas, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 dvi darbo dienas. Prekių pristatymas 7. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 7.

Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti ČIA. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą: 7.

nauji metai užsidirbti pinigų cryptocurrency kaip pradėti uždirbti iš mažų investicijų

Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas; 7.

Užsakytas prekes, kai Pirkėjas jas atsiima Parduotuvėje, būtina atsiimti ne vėliau kaip pateiktas pirkėjo pasirinkimas 3 tris darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.

Pirkimo-pardavimo sąlygos ir taisyklės

Prekes Parduotuvėje gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą.

pateiktas pirkėjo pasirinkimas kuris brokeris yra geriausias

Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti pateiktas pirkėjo pasirinkimas nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pateiktas pirkėjo pasirinkimas atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo — pardavimo sutarties.

Sąvokos: 1.

Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Prekių perdavimo Pirkėjui momentu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės -ių būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo — priėmimo dokumentą.

Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo — priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam knygų parinktys, bei prekės -ių komplektacijos neatitikimų tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu nėra.

Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pateiktas pirkėjo pasirinkimas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui. Prekių kokybės garantija 8.

Blogas video - Pažeistos autorių teisės - ntpardavimai.lt

Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjo siūlomos įsigyti pateiktas pirkėjo pasirinkimas yra tinkamos kokybės, t. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei: 8. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių.

Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.