Turėti papildomų pensininko pajamų.


Dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų Byla Nr. KOVO 16 D.

Fiksuoto dydžio Taikomas asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimus. Mokestinis laikotarpis Pajamų mokesčio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų, gautų arba uždirbtų per nuolatinę bazę Lietuvoje, mokesčio pirmas mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, kuriais nuolatinė bazė buvo ar turėjo būti įregistruota. NPD, taikomas m. Gyventojams, kurių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos toliau — su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos toliau — MMAgaliojusios mokestinio laikotarpio sausio 1 dieną, vieno dydžio, m.

Konstitucinis Teismas nustatė: I Pareiškėjas — Aukštesnysis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Žin.

II Pareiškėjas prašymą grindžia šiais argumentais.

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23 straipsnio m. Jeigu jų draudžiamosios pajamos didesnės kaip 1,5 minimalios mėnesinės algos, mokama pagrindinė senatvės pensijos dalis.

užsidirbti bitcoin skristi negali apvogti žmonės kaip užsidirbti pinigų putinui

Minėto įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei asmuo, kuriam paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, įgyja papildomą, ne mažesnį kaip 3 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą dirbdamas pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, pensija jo prašymu gali būti paskirta iš naujo pagal naujus duomenis.

Pareiškėjas pažymi, jog tai reiškia, kad įstatyme nurodyti pensininkai turi galimybę pasirinkti, ar: 1 atsisakyti draudžiamųjų pajamų ir gauti visą senatvės pensiją pagrindinę ir papildomą dalį ; 2 dirbti ir už darbą arba kitais būdais gauti draudžiamųjų pajamų, didesnių kaip 1,5 minimalios mėnesinės algos, atsisakant papildomos senatvės pensijos dalies; 3 dirbti ir gauti draudžiamąsias pajamas, neviršijančias 1,5 minimalios mėnesinės algos, bei visą senatvės pensiją.

Pastaraisiais dviem atvejais įgyjama teisė į senatvės pensijos perskaičiavimą ateityje. Pareiškėjo nuomone, senatvės pensiją gaunantis diplomato sutuoktinis, gyvenantis užsienyje kartu su diplomatu, dirbančiu Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, tokios galimybės rinktis neturi.

Diplomatinės tarnybos įstatymo 69 straipsnio 2 dalis nustato, kad diplomato sutuoktinis tuo laikotarpiu, kurį jis praleido užsienyje dėl to, kad turėti papildomų pensininko pajamų gyveno kartu su diplomatu, dirbančiu Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, yra privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu.

Įmokos už tokius asmenis mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, jų dydį skaičiuojant nuo 0,5 diplomato pareiginės algos.

TEISMO AKTAI

Įstatymas numato tik vieną išimtį — minėtas reikalavimas netaikomas diplomato sutuoktiniui įsidarbinus. Pensininkams ar atskiroms jų kategorijoms jokios išimtys nenumatytos. Pareiškėjas turėti papildomų pensininko pajamų, kad analogiškos nuostatos, numatančios privalomą diplomato sutuoktinio valstybinį socialinį pensijų draudimą, yra įtvirtintos ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio m.

Privalomai apdraudus diplomato sutuoktinį, jei pajamos, nuo kurių turėti papildomų pensininko pajamų įmokos, viršija 1,5 minimalios mėnesinės algos, jam nemokama papildoma senatvės pensijos dalis. Į paties diplomato sutuoktinio apsisprendimą neatsižvelgiama. Pareiškėjo teigimu, visą senatvės pensiją diplomato sutuoktinis galėtų gauti tik tuo atveju, jei negyventų kartu su diplomatu privalomas draudimas numatytas tik kartu su diplomatu gyvenantiems sutuoktiniams.

Tokiu būdu visos ar dalies pensijos gavimas tampa priklausomas ir nuo pensininko gyvenamosios vietos, nors pensijas reglamentuojantys įstatymai tiesiogiai to nenumato. Konstitucijos 52 straipsnyje nustatyta, kad valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės pensiją, todėl pareiškėjui kyla abejonių, ar Diplomatinės tarnybos įstatymo 69 straipsnio 2 dalis, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio m. Andriuškevičiūtės rašytiniai paaiškinimai.

Kaip užsidirbti internetu pragyvenimui? - ntpardavimai.lt

Suinteresuoto asmens atstovės paaiškinimuose pažymima, kad valstybė, laiduodama konstitucines piliečių teises ir įgyvendindama savo pareigą rūpintis šalies piliečiais bei gyventojais, nustatė tokią solidarumo principu paremtą sistemą, kai darbingi asmenys privalo mokėti įmokas, o dėl objektyvių priežasčių savimi pasirūpinti negalintys asmenys turi teisę į paramą.

Istoriškai susiklostė taip, kad draudimo principu paremta socialinės paramos sistema vadinama privalomuoju kitose šalyse — įstatyminiu, valstybiniu socialiniu draudimu. Andriuškevičiūtė teigia, kad valstybinio socialinio draudimo paskirtis — teikti asmenims gyvenimui reikalingas lėšas ir paslaugas, jei jie dėl įstatyme numatytų priežasčių negali apsirūpinti iš darbo ir kitokių turėti papildomų pensininko pajamų arba dėl įstatyme numatytų priežasčių turi papildomų išlaidų.

Andriuškevičiūtės vertinimu, pareiškėjo prašyme nepagrįstai teigiama, kad diplomato sutuoktinis, privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, netenka kitų pensininkų turimos galimybės rinktis: atsisakyti draudžiamųjų pajamų ar sulygti darbo sutartimi tam tikro dydžio atlyginimą ir dėl to gauti vienokio ar kitokio dydžio draudžiamąsias pajamas.

Suinteresuoto asmens atstovė pažymi, kad valstybinio socialinio draudimo santykius reglamentuojantys įstatymai niekaip neišskiria pensininkų — diplomatų sutuoktinių.

 • Нуматака решил, что ему необходима дополнительная информация.

 • Komentarai dvejetainių variantų apžvalgos
 • Visa tiesa apie olimpinės prekybos galimybes

Andriuškevičiūtės manymu, diplomato sutuoktinis turi galimybę pasirinkti, kuriuo iš valstybės įteisintų paramos būdų jam pasinaudoti: gauti jo gyvenimui užsienyje numatytą 0,5 diplomato pareiginės algos dydžio išmoką ar jos atsisakyti t. Andriuškevičiūtės manymu, Diplomatinės tarnybos įstatymo 69 straipsnio 2 dalies, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio m.

IV Rengiant bylą teisminiam nagrinėjimui buvo gauti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės V. Blinkevičiūtės, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valstybės sekretoriaus P. Koverovo ir Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros vedėjos prof.

dvejetainių opcionų rizikos valdymas

Dambrauskienės rašytiniai paaiškinimai. V Konstitucinio Teismo posėdyje suinteresuoto asmens — Seimo atstovė J. Andriuškevičiūtė iš esmės pakartojo turėti papildomų pensininko pajamų paaiškinimuose išdėstytus argumentus. Konstitucinis Teismas konstatuoja: I Pareiškėjas prašo ištirti, ar Diplomatinės tarnybos įstatymo 69 straipsnio 2 dalis, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio m.

Seimas m. Įmokų dydis skaičiuojamas nuo 0,5 diplomato pareiginės algos. Šis reikalavimas netaikomas diplomato sutuoktiniui įsidarbinus. Pareiškėjo ginčijama Diplomatinės tarnybos įstatymo 69 straipsnio 2 dalis nebuvo pakeista.

tūkst. kriptovaliutos internetinio uždarbio pagrindai

Pareiškėjas, prašydamas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Diplomatinės tarnybos įstatymo 69 straipsnio 2 dalis, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio m.

Pareiškėjo nuomone, pagal tokį teisinį reguliavimą diplomato sutuoktinis — senatvės pensininkas neturi galimybės atsisakyti draudžiamųjų pajamų ir gauti visą senatvės pensiją, nes jis yra privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, įmokų dydį skaičiuojant nuo 0,5 diplomato pareiginės algos. Pažymėtina, kad pareiškėjui — Aukštesniajam administraciniam teismui abejonės dėl jo nurodytų įstatymų straipsnių jų dalių atitikties Konstitucijai kilo nagrinėjant administracinę bylą, kurioje buvo sprendžiama, ar pagrįstai nutrauktas senatvės pensijos dalies mokėjimas asmeniui, kuriam buvo paskirta senatvės pensija ir buvo mokamos tiek pagrindinė, tiek papildoma senatvės pensijos dalys.

Laimė, kad neatsirado kitų netikėtų išlaidų, susijusių su automobiliu. Gerai, kad nereikėjo pirkti vaistų, tvarkyti dantų.

Nagrinėjamos bylos kontekste pabrėžtina, kad Diplomatinės tarnybos įstatymo 69 straipsnio 2 dalies, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio m. Taip pat pažymėtina, kad Diplomatinės tarnybos įstatymo 69 straipsnio m. Todėl negalima pareiškėjo nurodytų Diplomatinės tarnybos įstatymo 69 straipsnio 2 dalies, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio m.

 1. Dvejetainių opcionų brokerių vaizdo įrašas
 2. Тут вступил агент Колиандер: - Как вы приказали, мы повсюду следовали за Халохотом.

 3. Поднял посверкивающую полуавтоматическую «беретту» и нацелил ее на дверь, а потом опустил себе на колени.

 4. Dvejetainiai variantai yra įmanoma tikrai uždirbti

Pažymėtina, kad Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23 straipsnis, reglamentuojantis senatvės pensijos mokėjimą pensininkams, turintiems draudžiamųjų pajamų, ne kartą buvo keičiamas. Jei pensija padidinta turėti papildomų pensininko pajamų atidėto kreipimosi 24 straipsnistai mokama tik atitinkamai padidinta pagrindinė pensijos dalis.

Dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų

Seimo m. Pažymėtina, kad Diplomatinės tarnybos įstatymo priėmimo metu galiojo Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas, kurio 23 straipsnis buvo išdėstytas m.

Be turėti papildomų pensininko pajamų, jiems, jeigu jų draudžiamosios pajamos mažesnės kaip 1,5 minimalios mėnesinės algos, mokama paskirtos senatvės pensijos papildomos dalies toliau šiame straipsnyje — papildoma dalis dalis, turėti papildomų pensininko pajamų sudaro šių dydžių suma: 1 50 procentų papildomos dalies, neviršijančios litų; 2 20 procentų papildomos dalies, kuri yra nuo ,01 iki litų; 3 10 procentų papildomos dalies, kuri yra nuo ,01 iki litų.

Senatvės pensijos papildomos dalies, kuri viršija litų, dalis nemokama. Turintiems draudžiamųjų pajamų pensininkams, kurie neturi būtinojo senatvės pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija nemokama.

Ištarnauto laiko pensijos, paskirtos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka 45 straipsnio ketvirtoji dalisšių pensijų gavėjams, turintiems draudžiamųjų pajamų, mokamos dvejetainių opcionų sąlygos straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nustatyta tvarka. Jeigu nurodytų asmenų draudžiamosios pajamos viršija 1 minimalią mėnesinę algą, turėti papildomų pensininko pajamų neviršija 1,5 minimalios mėnesinės algos, jiems mokama pagrindinė valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dalis 20 straipsnio pirmoji dalis ir paskirtos senatvės pensijos papildomos dalies toliau šiame straipsnyje — papildoma dalis dalis, kurią sudaro šių dydžių suma: 1 50 procentų papildomos dalies, neviršijančios litų; 2 20 procentų papildomos dalies, kuri yra nuo ,01 iki litų; 3 10 procentų papildomos dalies, kuri yra nuo ,01 iki litų.

 • Prarastoji pensininkų karta — tie, kuriems iki pensijos liko nedaug, orios pensijos gali ir nesitikėti Vaida Kalinkaitė-Matuliauskienė, LRT.
 • Uždarbis tinkle nuo 5000 per dieną
 • Kaip užsidirbti pinigų iš savo vaizdo įrašo
 • Gyventojų pajamų mokestis - VMI

Jeigu šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų asmenų draudžiamosios pajamos viršija 1,5 minimalios mėnesinės algos, jiems mokama pagrindinė valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dalis. Ištarnauto laiko pensijos, paskirtos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka 45 straipsnio ketvirtoji dalisšių pensijų gavėjams, turintiems draudžiamųjų pajamų, mokamos šio straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse nustatyta tvarka.

turėti papildomų pensininko pajamų

Nagrinėjamos bylos kontekste apibendrinant Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23 straipsnio m. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad draudžiamųjų pajamų sąvoka yra apibrėžta Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 13 straipsnyje. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 13 straipsnyje m. Šioje byloje Konstitucinis Teismas tirs Diplomatinės tarnybos įstatymo 69 straipsnio 2 dalies, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio m.

Pagal Konstituciją kiekvienas pilietis turi teisę į socialinę apsaugą. Konstitucijoje socialinė apsauga įtvirtinta įvairiais aspektais.

Jos 52 straipsnyje nurodytos pensijos ir socialinė parama — tai vienos iš socialinės apsaugos formų.

naujos rinkos strategijos kaip užsidirbti pinigų visuomeninei organizacijai