Tarpininkavimo principas


Draudimo produktų tinkamumo ir priimtinumo vertinimas 1. Prieš tarpininkavimo principas draudimo principu pagrįsto investicinio produkto sutartį, kai yra teikiama rekomendacija, draudikas ar draudimo tarpininkas privalo tarpininkavimo principas informaciją apie draudėjo žinias ir patirtį konkrečios rūšies produkto ar paslaugos investavimo srityje, draudėjo finansinę padėtį, galimybes patirti nuostolių, priimtinos rizikos lygį, tokia sutartimi siekiamus tarpininkavimo principas ir kitą susijusią informaciją, leidžiančią rekomenduoti draudėjui tinkantį draudimo principu pagrįstą investicinį produktą.

tikras uždarbis internete naudojant dvejetainius opcionus įrašai algoritminėje prekyboje

Įvertinęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, draudikas ar draudimo tarpininkas rekomendaciją dėl draudimo principu pagrįsto investicinio produkto tinkamumo draudėjui pateikia patvariojoje laikmenoje, laikydamasis tarpininkavimo principas įstatymo straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų reikalavimų. Jeigu draudimo sutartis sudaroma ryšio priemonėmis ir dėl to rekomendacija dėl draudimo principu pagrįsto investicinio produkto tinkamumo draudėjui negali būti pateikta iš anksto, draudikas ar draudimo tarpininkas šią rekomendaciją gali pateikti patvariojoje laikmenoje iš karto po draudimo sutarties sudarymo, kai yra abi šios sąlygos: 1 draudėjas yra pateikęs savo sutikimą dėl tokio rekomendacijos pateikimo būdo; 2 draudikas ar draudimo tarpininkas suteikė galimybę draudėjui atidėti draudimo sutarties sudarymą, kad rekomendaciją dėl draudimo principu pagrįsto investicinio draudimo produkto tinkamumo draudėjas galėtų gauti prieš draudimo sutarties sudarymą.

Prieš sudarydamas draudimo principu pagrįsto investicinio produkto sutartį, tarpininkavimo principas rekomendacija neteikiama, draudikas ar draudimo tarpininkas privalo gauti informaciją apie draudėjo žinias ir patirtį konkrečios rūšies tarpininkavimo principas ar paslaugos investavimo srityje ir kitą susijusią informaciją, leidžiančią įvertinti, ar draudimo principu pagrįstas investicinis produktas draudėjui yra priimtinas.

Draudikas ar draudimo tarpininkas, remdamasis šio straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija nustatęs, kad draudimo principu pagrįstas investicinis produktas nepriimtinas draudėjui, apie tai turi įspėti draudėją.

tikros investicijos internetu kaip elgtis su brokeriu

Kai draudėjas nepateikia šio straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos ar pateikia nepakankamai informacijos, draudikas ar draudimo tarpininkas privalo tarpininkavimo principas draudėją, kad jis negali įvertinti draudimo principu pagrįsto investicinio produkto priimtinumo draudėjui. Kai šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytais atvejais numatoma platinti draudimo principu pagrįstą investicinį produktą kartu su kitu produktu, kaip tai numatyta šio įstatymo straipsnyje, draudikas ar draudimo tarpininkas privalo vertinti viso produktų ar paslaugų paketo tinkamumą ar priimtinumą draudėjui.

60 antra strategija 90

Draudikas ar draudimo tarpininkas tarpininkavimo principas saugoti dokumentus ir kitą informaciją, kurie buvo gauti ir pateikti draudėjui vykdant šiame straipsnyje nustatytas draudiko ar draudimo tarpininko pareigas.

Šie dokumentai ir informacija privalo būti saugomi iki draudėjo ir draudiko ar draudimo tarpininko sutartinių santykių dėl draudimo principu pagrįsto investicinio produkto pabaigos.

žvakidžių turbo variantai kardano kriptovaliuta

Draudikas ar draudimo tarpininkas, atlikęs šiame straipsnyje nurodytą draudimo principu pagrįsto investicinio produkto tinkamumo ir ar priimtinumo draudėjui vertinimą, privalo periodiškai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus, atsižvelgdamas į draudimo principu pagrįsto investicinio produkto rūšį, sudėtingumą, teikiamos paslaugos pobūdį, patvariojoje laikmenoje pateikti draudėjui ataskaitą, kurioje nurodytos jam suteiktos paslaugos ir išlaidos, susijusios su draudėjo naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis paslaugomis.

Kai draudikas ar draudimo tarpininkas informuoja draudėją, kad periodiškai vertins draudimo principu pagrįsto investicinio produkto tinkamumą draudėjui, į šio straipsnio 8 dalyje nurodytą periodinę ataskaitą tarpininkavimo principas atnaujinta informacija apie tai, kaip draudimo principu pagrįstas investicinis produktas atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, susijusią su draudėju.

Šiame straipsnyje nurodyta informacija neteikiama profesionaliam klientui, kaip jis apibrėžtas Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

tarpininkavimo principas

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Tarpininkavimo principas. IX pakeitimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

vaizdo įrašų pajamos