Sutarties sąlyga


Ginčo šalys m. Atsakovas, laiku neatsiskaitęs, įsipareigojo mokėti 0,04 procento dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties šalys m. Atsakovui m. Dėl laiku neapmokėto mokėjimo atsakovui pradėti skaičiuoti delspinigiai, iš viso ,80 Lt.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė, o kasacinis teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo nutartį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo LAT teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad teismas ex officio turi kvalifikuoti vartojimo sutartis ir atlikti tokių sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolę pagal CK 6.

Vartojimo sutartys yra sutarčių grupė, apimanti atskiras sutarčių rūšis.

Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX

Kredito sutarties, kuria suteikiamas kreditas nekilnojamam turtui sutarties sąlyga, kvalifikavimas kaip vartojimo sutarties neprieštarauja šios sutarties prigimčiai, todėl kai pastaroji sutartis atitinka vartojimo sutarties požymius, ji turi būti kvalifikuojama kaip vartojimo sutartis. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovai yra fiziniai asmenys, o bankas — verslininkas. Taigi byloje aptariama sutartis sutarties sąlyga vartojimo sutartims keliamą subjektiškumo požymį.

Ginčo sutarties specialiosios dalies 2.

Kitos įžvalgos

Sutarties objektas gyvenamojo namo dalies pirkimas suponuoja, jog kredito sutarties tikslas yra susijęs su ieškovų asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikių tenkinimu. Ieškovai pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, jog sudaryta kredito sutartis yra vartojimo sutartis, atsakovas šios aplinkybės neginčijo ir nenurodė argumentų, kodėl ši sutartis negalėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo sutartis. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad bylą nagrinėję teismai, pripažinę, jog ginčo sutartis yra vartojimo, jos sąlygų sąžiningumo ir vartotojo apsaugos aspektu iš esmės nevertino.

Kasacinis teismas apibendrintai jau yra išskyręs du nesąžiningų sutarčių sąlygų arba sąžiningumo kontrolės aspektus: procedūrinį t.

Jurgis DID - Circle K YouGiveWeGive

Sutarčių sąlygos neatitinka skaidrumo reikalavimo, jei jos nėra išreikštos aiškiai sutarties sąlyga suprantamai. Būtent atlikdamas tokią lyginamąją analizę nacionalinis teismas galės sutarties sąlyga, ar ir prireikus — kiek dėl sutarties vartotojas atsiduria nepalankesnėje teisinėje situacijoje, palyginti su nustatytąja galiojančioje nacionalinėje teisėje.

Taigi, sutarties sąlyga gali būti pripažinta nesąžininga tiek įvertinus patį sutarties turinį, tiek sutarties sudarymo aplinkybes. Kasacinio teismo atkreiptas dėmesys į sutarties sąlyga, kad taip pat reikia atsižvelgti į sąlygų tarpusavio ryšį, nes viena sutarties sąlyga, vertinama atskirai, gali būti pripažinta sąžininga, tačiau, atsižvelgiant į jos santykį bei ryšį su kitomis sutarties sąlygomis, ji gali būti pripažinta nesąžininga, ir atvirkščiai.

LAT apie būsto kreditavimo sutarties sąlygų pripažinimą nesąžiningomis – Teisė profesionaliai

Nagrinėjamu atveju kredito sutarties  Jei kredito gavėjas per minėtą terminą nepadengia įsiskolinimo, bankas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą kreditą, priklausančias palūkanas, kitas pagal sutartį mokėtinas sumas bei nutraukti sutartį.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad kreditavimo sutarties sąlygos, suteikiančios kreditoriui teisę paprastesne nei įstatyme nustatyta tvarka nutraukti kreditavimo sutartį ir reikalauti iki sutarties nutraukimo termino suėjimo sugrąžinti visą paimtą kreditą, palūkanas, kitas pagal sutartį mokėtinas sumas bei nutraukti sutartį, yra nesąžiningos vartotojo atžvilgiu, todėl negalioja, dėl to taikytinos įstatymo normos, reglamentuojančios sutarties nutraukimą.

Teisėjų kolegija nesutiko su banko atsiliepime į kasacinį sutarties sąlyga nurodytais argumentais, kad nurodytos kreditavimo sutarties sąlygos dėl sutarties nutraukimo buvo su ieškovais suderintos, todėl laikytinos sąžiningomis ir pagrįstomis.

sutarties sąlyga

LAT praktikoje jau išaiškinta, kad tais atvejais, kai kreditavimo sutartis nutraukiama prieš terminą ne sutartyje, o įstatyme nustatyta tvarka, šalys privalo laikytis CK 6.

Papildoma vartotojams suteikiama apsauga yra skirta išvengti stipresnės šalies primestų sąlygų, taip siekiant atkurti šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą.

uždirbk pinigų bitkoinuose tikrai esė kaip užsidirbti pinigų

Tačiau ši papildoma apsauga nedaro išimčių iš vieno svarbiausių privatinės teisės principų — pacta sunt servanda sutarčių reikia laikytis. Todėl nereiškia, kad vartotojai gali tam tikra apimtimi nevykdyti hipoteka užtikrintų sutarties sąlyga ar naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų apsaugos priemonėmis siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo.

Lydimoji medžiaga LM 6. Vartojimo sutarčių nesąžiningos sąlygos 1.

Jei iš turimų įrodymų matyti, kad skolininkas nuolat laiku nevykdo prievolių, o skolininko, nors ir saugomo sutarties sąlyga taikomų papildomų teisinių apsaugos mechanizmų, ir kreditoriaus teisių bei pareigų įgyvendinimo požiūriu pirmajam skolininkui netenka neproporcingai griežta prievolių vykdymo našta, teismas turi teisinį pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą nepaisydamas sutarties kvalifikavimo kaip vartojimo fakto. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismas nevertino ieškovų argumentų dėl jų gaunamų pajamų bei ieškovų pateiktų duomenų apie atliekamus mokėjimus geriausi užsienio dvejetainiai variantai laikotarpiu nuo m.

Kiek sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl viešojo pirkimo sutarties sąlygų?

Ieškovai kasaciniame skunde ir bylos nagrinėjimo metu teigė, kad kreditavimo sutartis nutraukta neteisėtai, kad prisiimtus įsipareigojimus jie yra finansiškai pajėgūs vykdyti. Teisėjų kolegija pažymėjo,  kad ieškovas, teigdamas, jog sutartis nutraukta neteisėtai, nes jis yra pajėgus vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, šiuos savo teiginius privalo pagrįsti pateikiamais įrodymais. Klausimą, ar ginčo sutartyje nustatytas netesybų dydis — 16 procentų metinių palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos — laikomas neproporcingai didele atsakomybe vartotojui už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, teismas turi spręsti atsižvelgdamas į CK 6.

sutarties sąlyga

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad vertinant, ar netesybų dydis yra neproporcingai didelis, vienas iš kriterijų yra ir kituose teisės aktuose nustatyti netesybų dydžio ribojimai vartojimo sutartyse. Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio 16 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad finansinių įsipareigojimų pagal kredito sutartį nevykdymo atvejais kredito gavėjui gali būti taikomos netesybos, ne didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje nustatytus atvejus.

Atitinkamai to paties straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad, nutraukus kredito sutartį arba pareikalavus grąžinti visą kreditą nepasibaigus kredito sutarties galiojimo laikotarpiui nenutraukiant kredito sutarties, kredito gavėjui gali būti taikomos netesybos, kurios negali būti didesnės kaip 0, procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

Teisėjų kolegija sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti sutarties sąlygą, apibrėžiančią netesybų dydį, kaip nustatančią neproporcingai didelę vartotojo sutarties sąlyga atsakomybę ir dėl to nesąžininga bei negaliojančia, todėl nagrinėjamos bylos atveju netaikytinos nesąžiningų sutarčių sąlygų sukeliamos teisinės pasekmės.