Pirkimo skelbimo galimybė. Dėl skelbimo formos „Skelbimas apie sutarties skyrimą“ pildymo


Atnaujintos administravimo bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisyklės, taikomos projektų pagal KPP priemones vykdytojams, palengvina bei paspartina projektų įgyvendinimą. Anksčiau paramos gavėjas,  įsigydamas nedidelės vertės prekių, paslaugų ir darbų turėjo apklausti ne mažiau kaip tris tiekėjus.

Bylos 27 straipsnis. Paraiškų ir pasiūlymų priėmimo terminai 1.

indėlio suma dvejetainiuose opcionuose pradėkite uždirbti pinigus internete be investicijų

Perkančioji organizacija privalo pirkimo pirkimo skelbimo galimybė nustatyti paraiškų ir pasiūlymų priėmimo terminus: nurodyti datą, valandą ir minutę. Perkančiosios organizacijos nustatytas paraiškų ir pasiūlymų priėmimo terminas turi būti pakankamas paraiškoms ir pasiūlymams parengti, tačiau negali būti trumpesnis, negu nurodyta šio straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pirkimo skelbimo galimybė.

pirkimo skelbimo galimybė

Nustatydama šį terminą perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą paraiškoms ir pasiūlymams parengti. Atliekant supaprastintus pirkimus riboto konkurso, skelbiamų derybų būdu, taip pat vykdant konkurencinį dialogą, paraiškų priėmimo terminas, atviro konkurso atveju — pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos arba nuo kvietimo pateikti pasiūlymą ar dalyvauti derybose arba konkurenciniame dialoge išsiuntimo kandidatams dienos.

pirkimo skelbimo galimybė

Atliekant pirkimus, kurie negali būti priskirti supaprastintiems pirkimams, riboto konkurso, skelbiamų derybų ir konkurencinio dialogo būdu, paraiškų priėmimo terminas negali būti pirkimo skelbimo galimybė kaip 37 dienos nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos.

Atliekant pirkimą riboto konkurso būdu, pasiūlymų priėmimo terminas negali būti trumpesnis kaip 40 dienų nuo kvietimo pateikti pasiūlymą išsiuntimo kandidatams dienos. Jeigu buvo paskelbtas išankstinis skelbimas, šio straipsnio 3 dalyje nurodytas pasiūlymų priėmimo terminas gali būti sutrumpinamas iki 36 dienų, tačiau jokiomis aplinkybėmis negali būti trumpesnis kaip 22 kaip užsidirbti pinigų mobiliojoje sąskaitoje internetu nuo kvietimo pateikti pasiūlymą išsiuntimo kandidatams dienos.

pirkimo skelbimo galimybė neįmanoma užsidirbti pinigų internete

Šio straipsnio 4 dalyje nurodyti sutrumpinti terminai gali būti taikomi, jeigu išankstinis skelbimas išsiųstas skelbti likus ne mažiau kaip 52 dienoms ir ne daugiau kaip 12 mėnesių iki skelbimo apie pirkimą išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos ir šiame skelbime pateikiama visa informacija, kuri turi būti pateikta skelbime apie pirkimą, ir ji yra prieinama tiekėjams išankstinio skelbimo paskelbimo metu.

Jeigu skelbimai parengti ir perduoti Europos Sąjungos oficialiajam leidiniui elektroninėmis priemonėmis, šio straipsnio 3 dalyje nurodytas paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas gali būti sutrumpintas 7 dienomis.

Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas pasiūlymų priėmimo terminas gali būti pirkimo skelbimo galimybė 5 dienomis, jeigu perkančioji organizacija nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo dienos suteikia galimybę elektroninėmis priemonėmis be apribojimų ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais. Skelbime turi būti nurodytas interneto adresas, kur galima susipažinti su pirkimo dokumentais.

Supaprastintų ar mažos vertės pirkimų atveju šių skelbimų skelbti nereikia. Dažniausios klaidos, pildant skelbimus apie sutarties sudarymą 1. Skelbime apie sutarties skyrimą vertės turi būti nurodomos be PVM.

Šis terminas gali būti sutrumpintas ir tais atvejais, kai buvo sutrumpintas paraiškų pateikimo terminas, nustatytas šio straipsnio 6 dalyje. Jeigu dėl kokių nors priežasčių pirkimo dokumentai ar jų dalis buvo pareikalauti laiku, tačiau nepateikti per šio įstatymo 21, 22 ir 23 straipsniuose nustatytus terminus, arba jeigu pateikus pirkimo dokumentus paaiškėja, kad pasiūlymus galima parengti tik apsilankius vietoje arba vietoje susipažinus su pirkimo dokumentuose nurodyta informacija, perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminus privalo pratęsti tiek, kad visi suinteresuoti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija.

pirkimo skelbimo galimybė

Jeigu riboto konkurso ir skelbiamų derybų atvejais dėl skubos nėra įmanoma pirkimo skelbimo galimybė šiame straipsnyje nustatytų trumpiausių terminų, perkančioji organizacija gali nustatyti: 1 ne trumpesnį kaip 15 dienų nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos paraiškų priėmimo terminą arba ne trumpesnį kaip 10 dienų, jeigu skelbimas buvo išsiųstas elektroninėmis priemonėmis, paraiškų priėmimo terminą; 2 riboto konkurso atveju — ne trumpesnį kaip 10 dienų pasiūlymų priėmimo terminą nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo kandidatams dienos.

Aplinkybės, kuriomis pateisinama šio straipsnio 9 dalyje nurodyta skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos ir turi būti nurodytos skelbime apie pirkimą. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Это наш долг.