Pagal pardavėjo pasirinktą kainą


LT elektroninės parduotuvės paslaugomis, toliau vadinama Pirkėju, antra šalis, toliau abi šalys vadinamos šalimis, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje KIKA. LT sutartį toliau — sutartis : 1.

investavimo galimybės laiko juostos prekybos įtaka

Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti pagal pardavėjo pasirinktą kainą Pirkėjui, pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu, prekyba, amatu ar profesija, tenkinti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti kainą, nurodytą prie prekės aprašymo ir PVM sąskaitoje faktūroje, kurie yra neatsiejamos šios sutarties dalys.

Ši sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, iki šios sutarties sudarymo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje KIKA. LT pagal pardavėjo pasirinktą kainą su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie siūlomą prekę, Pardavėją, prekės pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, Pirkėjo teisės atsisakyti sutarties pagal LR civilinio kodekso 6.

LT prekių užsakymą, šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas. LT nesusipažino su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie siūlomą prekę, Pardavėją, prekės pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, Pirkėjo teisės atsisakyti sutarties pagal LR civilinio kodekso 6.

Parduotuvės taisyklės

LT parduotuvėje. LT susipažino su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie siūlomą prekę, Pardavėją, prekės pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, Pirkėjo teisės atsisakyti sutarties pagal LR civilinio kodekso 6. Kadangi Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje raštu pateiktą informaciją apie siūlomą prekę, Pardavėją, prekės pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, mokėjimo, pristatymo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės garantijas, o taip pat ir šios sutarties nuostatas, Pirkėjas privalo su visa Pardavėjo pateikta informacija susipažinti kiekvieno apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje KIKA.

LT metu. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekių kokybę, kiekį, asortimentą ir komplektiškumą atitinkančias prekes, nurodytas prekių užsakymo dokumente Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pagal pardavėjo pasirinktą kainą sumą kainą.

Prekių kainos yra nurodomos prie prekių aprašymų KIKA. LT elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme. Prekių kainos yra nurodomos eurais su PVM. Už elektroninėje parduotuvėje KIKA. LT įsigytas prekes Pirkėjas gali pagal pardavėjo pasirinktą kainą trimis būdais: 2. Kiekviena mokėjimus surenkanti įstaiga taiko paslaugos mokestį, todėl jo dydžių Pirkėjas privalo klausti toje įstaigoje.

Pirkimo - pardavimo sutartis

Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamai mokėjimus surenkančiai įstaigai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta mokėjimus surenkančios įstaigos elektroninės bankininkystės sistemoje.

Šiuo atveju prašome Pirkėjo prekių priėmimo-perdavimo metu sumokėti už prekes tikslią pinigų sumą, nurodytą užsakyme. Pardavėjas, gavęs iš Pirkėjo prekių užsakymo dokumentą ir apmokėjimą už įsigyjamas prekes išskyrus atvejį kai Pirkėjas už įsigyjamas prekes sumoka grynais pinigais prekių pristatymo metuužsakyme nurodytas prekes išsiuntimui pagal pardavėjo pasirinktą kainą ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Jei Pirkėjas per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą nesumoka už įsigyjamas prekes, Pardavėjas Pirkėjo užsakymą anuliuoja ir prekių Pirkėjui neperduoda.

Atstovaujame šiuos gamintojus

Užsakymo pristatymo kaina: 3. Prekių pristatymas: 3. LT elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo įsigytos prekės yra pristatomos per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje.

dvejetainiai variantai, kaip išdėstyta pelningos kriptovaliutos investicijos

Prekės yra pristatomos per dienas, jei Pirkėjas nenurodo kitos prekių pristatymo datos, kurią gali pasirinkti darydamas užsakymą ir, jei užsakyta prekė yra Pardavėjo sandėlyje. Prekės per anksčiau nurodytą terminą yra pristatomos tik tada, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, išskyrus atvejį, kai už įsigytas prekes Pirkėjas sumoka grynais pinigais prekių pristatymo metu.

Tuo atveju, kai užsakytos prekės Pardavėjo sandėlyje nėra ir Pardavėjas negali gauti Pirkėjo užsakytų prekių, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti, kad negali gauti Pirkėjo užsakytų prekių, grąžina Pirkėjui įmokėtas sumas.

Tuo atveju, kai užsakytos prekės Pardavėjo sandėlyje nėra, bet Pardavėjas gali gauti Pirkėjo užsakytų prekių, Pardavėjas, gavęs užsakymą, apie tai informuoja Pirkėją ir nurodo terminą per kurį prekė bus pristatyta.

pasirinkimo galimybės yra teisėtos

Šiuo atveju prekės pristatymo terminas negali būti ilgesnis nei 30 dienų nuo prekės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos. Prieš pristatydamas prekes kurjeris susisiekia su Pirkėju pagal Pirkėjo nurodytus kontaktinius duomenis ir suderina patogų Pirkėjui prekių pristatymo laiką.

Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas nerandamas ar kt. Prekių priėmimas: 3. Gavęs prekes Pirkėjas privalo prekes patikrinti ir neturint pretenzijų Pardavėjui dėl prekės kokybės prekių priėmimo-perdavimo akte patvirtinti, kad prekės Pirkėjui yra perduotos tinkamai.

kaip užsidirbti pinigų nieko neveikiant paštu

Jei prekių patikrinimo metu Pirkėjas turi pretenzijų Pardavėjui dėl prekių kokybės, tai privalo nurodyti prekių priėmimo-perdavimo akte, kuris yra neatskiriamas šios sutarties priedas ir yra pateikiamas Pirkėjui prekių perdavimo metu. Sutartinė garantija: Pagal pardavėjo pasirinktą kainą aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją nustato prekės Pardavėjas ir ar prekės gamintojas, platintojas, tiekėjas, importuotojas ar bet koks kitas asmuo, savo vardu skirstantis prekes.

Jei tokios rūšies garantija nustatyta — tai yra pažymima prie prekės pateiktame aprašyme. Šiuo atveju, esant nustatytam prekės garantijos terminui, reikalavimai dėl prekės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą.

Jeigu komplektuojamajai rūšių pajamos už kriptovaliutas taikomas trumpesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų gali būti pareikštas per pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminą.

Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas ilgesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų, kurie pastebėti per garantijos terminą, gali būti pagal pardavėjo pasirinktą kainą nepaisant to, kad pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas pasibaigęs. Prekės tinkamumo naudoti garantija: Tais atvejais, kai nustatytas prekės tinkamumo naudoti terminas, Pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per nustatytą prekės tinkamumo naudoti terminą.

Įstatymo nustatyta garantija: Tais atvejais, kai nenustatytas prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, Pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio termino.

Pirkėjas per keturiolika pagal pardavėjo pasirinktą kainą nuo prekių pristatymo dienos turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti šios sutarties. Jei Pirkėjas nusprendžia pasinaudoti įstatymo jam suteikta teise atsisakyti sutarties, tai apie savo sprendimą privalo Pardavėją informuoti raštu: pateikti užpildytą sutarties atsisakymo formą, kurią gali rasti paspaudus nuorodą arba pateikti aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

Pirkėjui pateikus sutarties atsisakymą elektroninėmis ryšių pagal pardavėjo pasirinktą kainą, Pardavėjas nedelsiant informuos Pirkėją apie sutarties atsisakymo gavimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu laišku. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui.

Tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, per keturiolika dienų privalo atsiimti prekę ir grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

Pardavėjas pasilieka teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui. Pirkėjas privalo atsakyti už grąžintos prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.

Pardavėjas negrąžina Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti anksčiau nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą pasaulinis finansų maklerio reitingas yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo netekimoyra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai: Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame turi nurodyti užsakymo numerį ir grąžintinos prekės pavadinimą, prekės trūkumus ir Pirkėjo pasirinktą vieną iš toliau nurodytų reikalavimų, t.

Prie prašymo Pirkėjas privalo pridėti prekės pirkimą—pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą. Nepateikus prekės pirkimo-pardavimo iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento — Pirkėjo reikalavimai nėra vykdomi. Pardavėjas, gavęs raštišką Pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas: Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių gavimo dienos pakeisti ją analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo preke.

Jeigu keičiant prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

pagal pardavėjo pasirinktą kainą

Šiuo atveju Pirkėjas Pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Pirkėjas šia teise gali pasinaudoti tik tada jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimo, kuris buvo būtinas norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti prekės išvaizdos pakeitimu. Tuo atveju jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui pagal pardavėjo pasirinktą kainą prekės, Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių gavimo dienos grąžinti prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai: Pagal pardavėjo pasirinktą kainą, įsigijęs netinkamos kokybės maisto prekę, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, o taip pat tuo atveju jeigu Pirkėjui buvo parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs, turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame turi nurodyti užsakymo numerį ir grąžintinos prekės pavadinimą, prekės trūkumus ir Pirkėjo pasirinktą vieną iš toliau nurodytų reikalavimų, t.

Pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Pirkimo Taisyklės

Prekių grąžinimo ir keitimo vieta: Dėl prekių keitimo ar grąžinimo prašome kreiptis telefonu arba el. Susiderinus vietą ir laiką, prekę bus galima pasikeisti arba grąžinti naudojantis kurjerio paslaugomis. Pardavėjas, kiek to reikalauja sutarties sudarymo ir vykdymo sąlygos, turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys yra naudojami tik elektronine forma sudaromos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

Atstovauja šiuos gamintojus

Pirkėjo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą.

Šalys susitaria bendradarbiauti vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį. Šalys susitaria vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį elgtis apdairiai, sąžiningai ir rūpestingai.

Bet kuri šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių force majeurekurių ji negalėjo išvengti ar nugalėti. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl force majeure, turi kuo skubiau apie tai pranešti kitai šaliai.

  • ntpardavimai.lt | Parduotuvės taisyklės
  • Bitcoin ant nešiojamojo kompiuterio
  • Prekių pirkimo — pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės Bendrosios nuostatos Šios prekių pirkimo — pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės yra taikomos įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.

Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą. Visi sutartyje numatyti arba su sutarties vykdymu ar reikalavimų, kylančių iš sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję pranešimai turi būti raštiški. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu, o Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia KIKA.

Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį šalis gavo tą pačią dieną, kai pranešimas buvo išsiųstas, jei buvo siųstas darbo valandomis. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus dešimt darbo dienų nuo išsiuntimo. Pagal pardavėjo pasirinktą kainą, kylantiems iš šios sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu.

Prieš kreipdamasi į teismą nukentėjusioji šalis privalo sutartį pažeidusiai šaliai pateikti rašytinę pretenziją. Per pretenzijoje numatytą protingą terminą nepavykus išspręsti ginčo, jie sprendžiami pagal pardavėjo pasirinktą kainą teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Pardavėjo išlaidas, susijusias su Pirkėjo įsiskolinimo išieškojimu, dengia Pirkėjas. Prie šios sutarties pateikiami priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis. Sutarties atsisakymas Atsižvelgiant į tai, kad iki prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo Pirkėjui elektroninėje parduotuvėje Kika.

pagal pardavėjo pasirinktą kainą

Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti anksčiau nurodyta teise atsisakyti pirkimo—pardavimo sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo netekimoyra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

Jei Pirkėjas nusprendžia pasinaudoti įstatymo jam suteikta teise atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, tai apie savo sprendimą privalo Pardavėją informuoti raštu: pateikdamas užpildytą sutarties atsisakymo formą, kurią gali rasti paspaudus nuorodą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą, per keturiolika dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

Pinigai negrąžinami tol, kol Pardavėjui negrąžinamos Pirkėjo įsigytos prekės. Jei jūsų gyvūnas turėtų nykščius, jis sektų KIKA naujienas.