Kaip teisingai žaisti parinktį


Pulą gali žaisti net nemokėdamas žaisti biliardo. Tačiau tai anaiptol nereiškia, kad šis žaidimas yra primityvus ar kažkuo nusileidžia savo broliams — piramidei ar snukeriui. Už apgaulingo paprastumo, milžiniškų lūzų, santykinai mažo stalo slepiasi nepaprastos galimybės gražiam, įspūdingam žaidimui.

Dar vienas šio žaidimo bruožas, kuri verta paminėti — ambicijos. Tikras pulo žaidėjas, visada nori ir galvoja kaip laimėti partiją iš vieno priėjimo. Į Lietuvą pulas atkeliavo tik po nepriklausomybės atkūrimo. Žaidimo šaknys yra Amerikoje, kurioje maži biliardinės barai ir didžiulės biliardo salės yra labai paplitę. Pulą amerikiečiai erkių galimybės jau ne pirma šimtmetį, dėl to nepaisant kosmopolitinio pulo populiarumo iš dešimties pasaulio stipriausiųjų pulo žaidėjų apie 5 yra amerikiečiai.

užsidirbti pinigų interneto versle su minimaliomis investicijomis

Būdamas dinamiškiausiu ir lojaliausiu biliardu, jis leidžia varžytis vyrams, moterims, vaikams ir garbaus amžiaus žmonėms. Pulas 8 žaidimo taisyklės 1.

Žaidimo esmė: Aštuoniukė — žaidimas užsakant smūgį, žaidžiamas su baltu kamuoliu ir a kamuolių, numeruotų nuo 1 iki Vienas žaidėjas privalo sumušti į kišenes kamuolius, kurių numeriai nuo 1 iki 7 vienspalviuskitas — nuo 9 iki 15 dryžuotus. Žaidėjas, įmušęs savo grupę kamuolių ir teisingai įmušęs 8 kamuolį, laimi žaidimą. Kamuolių statymas: Kamuoliai sustatomi į trikampį stalo gale su 8 -uoju kamuoliu trikampio viduryje, 1 kamuolys turi būti trikampio priekyje ant trikampio taško, dryžuotas kamuolys viename, o vienspalvis kitame trikampio kampuose.

Teisingas išmušimas: Teisingo išmušimo metu, išmušėjas baltas kamuolys namų zonoje turi pirmu smūgiu įmušti kamuolį, arba bent keturi kamuoliai turi prisiliesti prie borto.

Aštuoniukė: Aštuoniukė yra žaidžiama su penkiolika sunumeruotų rutulių ir baltu rutuliu. Vienas sportininkas privalo sumušti į kišenes rutulius, kurių numeriai yra nuo 1 iki 7 vienspalviuskitas — nuo 9 iki 15 dryžuotus. Sportininkas, įmušęs savo rutulių grupę ir teisingai įmušęs 8 rutulį, laimi partiją.

Jeigu jam nepavyksta to padaryti, tai laikoma klaida ir kitas žaidėjas gali žaisti su tokia kamuolių padėtimi kokia yra, arba naujai sudėti piramidę ir išmušti pats ar leisti kaip teisingai žaisti parinktį priešininkui.

Užsakytas smūgis: Šiame žaidime numatomi mušti kamuoliai neturi būti nurodyti. Priešininkas turi teisę pasitikslinti, kuris kamuolys ir į kurią kišenę mušamas, jei nėra tikras dėl smūgio. Smūgiai nuo borto ir kombinuoti smūgiai būtinai turi būti užsakomi.

kaip teisingai žaisti parinktį lėšų panaikinimas pasirinkimo teise

Užsakant smūgį nėra būtina nurodyti tokias detales, kaip bortų skaičių, susidaužimus ir t. Bet kurie kamuoliai smūgio metu įmušti su klaida — neišimami, nepriklausomai nuo to, kuriam žaidėjui jie priklauso.

Pirmas žaidimo smūgis nėra užsakomas. Bet kuris žaidėjas teisingai išmušęs piramidę ir įmušęs kamuolį, tęsia žaidimą, jei išmušant įkrito bet koks užsakomasis kamuolys.

  • Prieiga prie prekybos pagrindų
  • Kaip teisėkūros galimybės
  • Остальные - все, что внизу.

  • Pulas - Neo Kaunas
  • Pasirinkimo galimybės cc nuo 2020 06 01
  • Он появился тремя десятилетиями ранее благодаря усилиям специалистов из министерства обороны и представлял собой громадную сеть компьютеров, призванных обеспечить безопасность правительственной связи на случай ядерной войны.

  • Lietuvos Biliardo Federacija

Balto kamuolio įmušimas išmušant: Jei žaidėjui, teisingai išmušus piramidę, įkrenta baltas kamuolys visi kamuoliai paliekami kišenėse išskyrus 8-tą kamuolįtai yra klaida. Kamuolių rūšis dar yra nepasirinkta. Pažymėtina, kad kitas žaidėjas stato baltą kamuolį namų zonoje, bet negali mušti kamuoliuko stovinčio šioje zonoje, nebent pirmiau pataikytų į bortą taip, kad grįžęs baltas kamuoliukas atsimuštų į kamuolį stovintį už linijos.

Paprastų kamuoliukų iškritimas išmušant: Jei, išmušdamas piramidę, žaidėjas išmeta už stalo ribų paprastą kamuoliuką,- tai yra klaida ir kitas žaidėjas gali žaisti toliau su tokia kamuolių padėtimi, kokia yra arba statyti baltą kamuoliuką kaip teisingai žaisti parinktį linijos ir mušti.

Išmušant įkrito 8-as kamuoliukas: Jei išmušant įkrenta 8-tas kamuoliukas, galima perstatyti piramidę ir pradėti žaidimą iš naujo arba statyti juodą kamuoliuką į trikampio tašką. Jei 8-as kamuoliukas iškrito už stalo ribų, kitas žaidėjas gali perstatyti piramidę arba, pastatęs 8-ą kamuoliuką į trikampio tašką, žaisti toliau, baltą kamuoliuką smūgiuodamas nuo linijos. Atviras stalas: Stalas yra atviras, kai dar nėra pasirinktos grupės dryžuoti ar vienspalviai kamuoliai. Kai stalas yra atviras, leidžiama mušti per vienspalvį, kad įmuštum dryžuotą arba atvirkščiai.

Pažymėtina, stalas yra visuomet atviras iškarto po išmušimo. Kai stalas yra atviras, galima mušti bet kurį vienspalvį, dryžuotą, arba 8-ą kamuolį pirmo užsakymo metu.

Kaip bebūtų, kai stalas atviras ir 8-as yra pirmas baltu kamuoliu paliestas, žaidėjas negali rinktis kamuolių grupės. Jis perduoda ėjimą, įmušti kamuoliukai neišimami ir kitas žaidėjas renkasi kamuoliukus vis dar kaip teisingai žaisti parinktį stale. Ant atviro stalo visi neteisingai įmušti kamuoliai neišimami.

Grupės pasirinkimas: Pasirinkimas dryžuotų ar vienspalvių nėra nustatytas, net jei išmušant įkrito kamuoliai iš vienos ar skirtingų grupių stalas visuomet yra atviras iškart po išmušimo!

Grupės pasirinkimas nustatomas tik tuomet, kai žaidėjas teisingai įmuša užsakytą kamuolį po išmušimo. Teisingas mušimas: Visais smūgiais išskyrus išmušimą ir kai stalas yra atviras žaidėjas turi mušti pirmiausia savo grupės kamuolį ir jį įmušti arba baltu ar kuriuo nors kitu kamuoliu, liesti bortą. Pažymėtina: žaidėjas gali pirmiau baltą kamuolį smūgiuoti į bortą ir tik po to liesti savo kamuolį ir jį įmušti, arba baltas ar numeruotas kamuolys po susidūrimo turi būtinai liesti bortą.

Kitu atveju tai bus klaida. Saugus mušimas: Taktiniais sumetimais žaidėjas gali įmušęs pasirinktą kamuolį perleisti ėjimą priešininkui motyvuodamas saugiu ėjimu. Saugus mušimas įvardijamas kaip teisingas. Jei smūgiuojantis žaidėjas nusprendžia sužaisti saugų mušimą, įmušdamas pasirinktą kamuolį, prieš tai jis privalo įspėti priešininką.

Jei tai nebuvo padaryta ir vienas iš smūgiuojančio žaidėjo pasirinktų kamuolių yra įmuštas, jis privalės smūgiuoti vėl.

LBF PARTNERIAI

Kamuoliai įmušti saugiu mušimu neišimami. Rezultatas: Žaidėjas tęsia savo žaidimą tol, kol jam pavyksta teisingai įmušti savos grupės kamuolius. Sumušęs visus savo grupės kamuolius žaidėjas gali mušti 8-ą kamuolį. Klaidos: Po klaidos priešininkas pasiima baltą kamuolį į rankas.

Tai reiškia, kad jis gali statyti jį į bet kurią stalo vietą išskyrus tą atvejį, kai stalas atviras.

Ši taisyklė sulaiko žaidėją nuo klaidų, kurios priešininką statytų į nepalankią padėtį. Baltą kamuolį galima statyti ranka arba bet kuria lazdos dalimi įskaitant ir galą. Statant baltą kamuolį, bet koks kontaktas su ant stalo esančiais kamuoliais įvardijamas kaip klaida arba neteisingas mušimas. Kombinuoti smūgiai: Kombinuoti smūgiai yra leidžiami, tačiau 8-as kamuolys negali būti naudojamas kaip pirmas kombinacijoje liečiamas kamuolys, nebent stalas atviras.

kaip teisingai žaisti parinktį

Neteisingai įmušti kamuoliai: Pasirinktas kamuolys laikomas neteisingai įmuštu, kai: a įmušamas kaip teisingai žaisti parinktį klaidą; b užsakytas kamuolys neįkrenta į nurodytą kišenę; c nebuvo perspėta apie saugų mušimą. Neteisingai įmušti kaip teisingai žaisti parinktį neišimami.

Pasirinktas kamuolys iškrito nuo stalo: Tai laikoma klaida ir ėjimas perduodamas priešininkui, išskyrus tą atvejį, jeigu įkrenta 8-as kamuolys.

Tai reikštų pralaimėjimą. Aštunto kamuolio įmušimas: Mušant 8-ą kamuolį, įkritus baltam ar padarius klaidą, nėra įskaitomas pralaimėjimas, jei tuo metu nebuvo įmuštas ar iškritęs 8-as kamuolys.

Pažymėtina, kombinuotas mušimas nėra naudojamas norint teisingai įmušti 8-ą kamuolį. Pažymėtina, visi šie išvardinti atvejai turi būti nurodyti iki kito smūgio, kitaip bus laikoma jog jie neįvyko.

Beviltiškos padėties žaidimas: Jeigu po trijų pereinančių ėjimų viso 6 ėjimaiteisėjas jeigu jo nėra — abiejų žaidėjų susitarimu nusprendžia, kad mėginimas įmušti ar pastumti kamuolį nulems žaidimo pralaimėjimą, kamuoliai bus perstatomi į piramidę naujam žaidimui. Ši taisyklė gali būti naudojama tik tuomet, kai ant stalo belieka du pasirenkamieji kamuoliai ir 8-as kamuolys. Pažymėtina, trys nuoseklios.

  • - Я знаю эту гостиницу.

  • Халохот прокручивал в голове дальнейшие события.

Pulas 9 žaidimo taisyklės 1. Žaidimo esmė: Apžvalgos verum variantas žaidžiama su devyniais kamuoliais, sunumeruotais nuo 1 iki 9 ir baltu kamuoliu.

Smūgiuojama baltu kamuoliu į mažiausiu skaitmeniu pažymėtą kamuolį ant stalo, bet nėra būtina įmušti kamuolius iš eilės.

Все стояли не шелохнувшись. - Да вы просто с ума все сошли, что ли? - закричал Джабба.