Emitentų pasirinkimo galimybės, Supaprastinami reikalavimai vertybinių popierių emitentams


Bylos 26 straipsnis.

emitentų pasirinkimo galimybės

Informacijos pateikimas emitento išleistų vertybinių popierių savininkams 1. Emitentas privalo užtikrinti, kad visi jo išleistų lygiaverčių vertybinių popierių savininkai būtų vienodai traktuojami atsižvelgiant į visas teises, kurias suteikia šie vertybiniai popieriai.

emitentų pasirinkimo galimybės uždirbk pinigų iššifruodamas piešinius

Emitentas privalo užtikrinti, kad jo išleistų vertybinių popierių savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti jiems galimybę naudotis savo teisėmis. Vertybinių popierių savininkams neturi būti draudžiama naudotis savo teisėmis per kitus asmenis, įgaliotus pagal emitento buveinės valstybės narės teisės aktus.

Bylos 20 straipsnis.

Emitentas privalo: 1 pateikti informaciją apie vertybinių popierių savininkų susirinkimų vietą, laiką, darbotvarkę, bendrą vertybinių popierių kiekį, jiems suteiktas balsavimo teises ir vertybinių popierių savininkų teisę dalyvauti susirinkimuose, taip pat kitą teisės aktuose nustatytą informaciją; 2 kiekvienam asmeniui, turinčiam teisę balsuoti emitento išleistų vertybinių popierių savininkų susirinkime, kartu su pranešimu apie susirinkimą arba jo prašymu po susirinkimo emitentų pasirinkimo galimybės sudaryti sąlygas gauti išspausdintą popieriuje arba elektroninėmis priemonėmis perduodamą įgaliojimo atstovauti akcininkui formą; pardavimo būdas yra paskirti savo atstovu finansų įstaigą, per kurią emitento išleistų vertybinių popierių savininkai galėtų naudotis savo finansinėmis teisėmis; 4 skelbti pranešimus arba platinti aplinkraščius dėl dividendų paskirstymo ir mokėjimo, palūkanų mokėjimo, skolos grąžinimo, naujų vertybinių popierių emisijos, vertybinių popierių konvertavimo, keitimo, pasirašymo arba panaikinimo.

Jeigu į susirinkimą kviečiami tik ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip tūkstančių eurų, savininkai, emitentas gali susirinkimo vieta pasirinkti bet kurią valstybę narę, jeigu joje prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti galimybę ne nuosavybės vertybinių popierių savininkams naudotis savo teisėmis.

interneto pasaulis apie pinigų uždirbimą opcionų rinkos strategija

Šis pasirinkimas taip pat taikomas ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti valstybės narės reguliuojamoje rinkoje anksčiau negu m. XII nuo 01 30 Žin. Šiame straipsnyje nustatyta informacija vertybinių popierių savininkams gali būti perduota elektroninėmis priemonėmis, kai: 1 sprendimas dėl galimybės perduoti informaciją elektroninėmis priemonėmis priimamas vertybinių popierių savininkų susirinkime; 2 naudojimasis elektroninėmis priemonėmis nepriklauso nuo vertybinių popierių savininko, jo atstovo arba šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2—10 punktuose nurodytų fizinių ar juridinių asmenų buveinės arba rezidencijos vietos; emitentų pasirinkimo galimybės yra parengtos identifikavimo priemonės, kad vertybinių popierių savininkai, jų atstovai arba fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems suteikta teisė naudotis arba vadovauti naudojantis balsavimo teisėmis, būtų tinkamai informuojami; 4 vertybinių popierių savininkai arba šio emitentų pasirinkimo galimybės 24 straipsnio 1 dalies 2—6 punktuose nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys teisę įsigyti, perleisti balsavimo teises arba naudotis jomis, yra raštu patvirtinę apie sutikimą gauti informaciją elektroninėmis emitentų pasirinkimo galimybės.

Seminaras (pradžiamokslis) "Investavimo Galimybės" Akcijos, Forex, ETF, Obligacijos

Šie asmenys turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad informacija būtų pateikiama raštu; 5 bet kokį sąnaudų, susijusių su informacijos perdavimu elektroniniu būdu, paskirstymą emitentas nustatė laikydamasis šio straipsnio 1 dalyje nustatyto lygių galimybių principo.

Emitentų pasirinkimo galimybės Respublikos vertybinių popierių įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

emitentų pasirinkimo galimybės